KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pět set milionů korun uvolní Pozemkový fond na úpravy

26/05/06

Zdroj: AGROWEB

Na pozemkové úpravy by mělo letos jít zhruba 1,15 miliardy korun proti 1,1 miliardy korun v loňském roce díky prostředkům z Pozemkového fondu. Vláda dnes totiž schválila, že bude na ně uvolněno 500 milionů korun, uvedla Monika Klapková z tiskového odboru vlády.

Zhruba 594 milionů korun bylo pro letošní rok na úpravy vyčleněno v operačním programu zemědělství spolufinancovaném EU. Pět milionů je k dispozici z předvstupního programu Sapard a s dalšími 50 miliony korun počítá rozpočet ministerstva financí. Další půlmiliarda z Pozemkového fondu bude podle MZe použita na úhradu závazků z předcházejících let vztahujících se k provádění pozemkových úprav, mimo jiné v územích, kde se staví dálnice a rychlostní komunikace.
Pozemkové úpravy slouží k obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků. Jejich součástí jsou i ekologická či meliorační opatření a budování nových polních cest. V České republice jsou pozemkové úpravy dokončeny jen z velmi malé části. Podle odhadů se budou provádět ještě dvacet i více let. Vyjasnění vlastnických vztahů je přitom důležité pro prodeje půdy či stavby liniových staveb, například dálnic či energetických sítí. Úpravy také napomáhají tomu, aby se mnohdy formální vlastnická práva k půdě staly reálnými. Stává se totiž že majitel má uprostřed pole zceleného za kolektivizace pozemek, k němuž nemá přístupovou cestu.


 

Zařazeno v Aktuality