KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O zemědělství po roce 2013 na ČZU v Praze

26/05/06

Zdroj: AK ČR

Pod záštitou a za účasti ministra zemědělství ČR Jana Mládka, představitelů Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a Agrární komory ČR proběhne ve čtvrtek 25. května od 9.00 hodin v prostorách Auly České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole mezinárodní konference „Vize dlouhodobého vývoje zemědělství a venkova v EU“.


Informoval o tom poradce ministra a hlavní organizátor akce Zdeněk Lukáš z vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomické studie.


Podle Lukáše jde o ojedinělou akci – měla by to totiž být prakticky první zásadnější diskuse odborníků v zemědělství na mezinárodní úrovni o tom, co čeká evropské a tedy i tuzemské zemědělce po roce 2013, po skončení nastávajícího sedmiletého období s již daným rozpočtem a prioritami. Odpovídá tomu i obsazení přednášejících, v čele s bývalým dlouholetým komisařem EU pro zemědělství a venkov Franzem Fischlerem. Na konferenci vystoupí také Stefan Tangermann, ředitel sekce potravin, zemědělství a rybářství při OECD, Dirk Ahner z Evropské komise, Alfons Balmann, ředitel Agrárního institutu IAMO Halle, Wladyslav Piskorz z polské mise při EU či Josef Popp, ředitel AKI.


Konference je podle Lukáše v zásadě přípravou na předsednictví ČR v EU v roce 2009, přičemž cílem je i žádoucí rozvoj komunikace tuzemských představitelů zemědělství na mezinárodní úrovni, kde má ČR stále velké rezervy.


„Rok 2013 není tak daleko, proto je nutné položit si včas otázku, co se může odehrávat v zemědělství a na venkově po tomto roce. S pokračující liberalizací agrárních trhů a s narůstající efektivností zemědělské výroby bude agrární sektor v Evropě nabízet stále méně pracovních příležitostí v souvislosti s produkcí základních potravin jako takových. Určitou šanci nabízí výroba pracovně náročných specialit, k alternativám patří i výroba biopotravin. Získávání nových či zachování stávajících pracovních míst je možné také spojovat s rozvojem multifunkčního zemědělství, kdy v Evropě s rostoucími cenami energie poroste význam biomasy. Daleko větší roli také sehrají aktivity související se zachováním kulturní krajiny především v turisticky atraktivních oblastech. Jde ale hlavně o to nalézt politickou vůli k tomu, aby byly tyto aktivity posuzovány jako veřejný statek. Tato témata stejně jako mnoho dalších s venkovem souvisejících otázek se stávají čím dál tím naléhavější. A protože ČR chce v diskusích o budoucnosti zemědělství a venkova hrát od počátku aktivní roli, pořádá pod záštitou ministra Jana Mládka tuto konferenci,“ konstatuje Lukáš.


Zdroj: Agris (Agrární www portál)

Zařazeno v Aktuality