KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka spolupráce

25/05/06

p. Leoš Hanzal

Vážení,


 


na základě mého zájmu o případnou spolupráci, se dovoluji představit.


 


Již letos třináctým rokem se zabývám zahraničním obchodem s těmito zemědělskými komoditami : 


 


Luštěniny        :   hrách žlutý i zelený, krmný i potravinářský, peluška


Olejniny          :   hořčice, len, mák, řepka olejna, slunečnice černá


Kořeniny         :   kmín, koriandr


Ptačí semena   :   slunečnice proužkovaná, slunečnice černá, KARDI – Světlice barvířská,


                           hrách drobnozrnný, proso žluté, pohanka, vikev jarní a ozimá, lesknice kanárská,


                           oves nahý, pohanka


 


            Mými přímými odběrateli jsou renomovaní výrobci krmných mixů pro ptactvo, dále balírny


a velkosklady v krajinách Evropské Unie. Přímé kontakty s nimi a stabilní postavení odběratelů v dané


oblasti umožňuje optimalizovat ceny, a co je stejně důležité, vždy uhradit své závazky v dohodnutém


termínu. Vzhledem ku pevnému zázemí ve Slovenské firmě ANJA s r o  Bratislava, mohu zaručit 100 %


realizaci uzavřených kontraktů v dohodnuté – tržní ceně, včetně bezproblémového proplacení.


 


           Obchody uzavírám na základě doručeného reprezentativního vzorku nabízené plodiny s udáním


množství a požadované ceny. Platba v Kč + DPH, do 14 dnů, nebo dle dohody a přání dodavatele.


Při zájmu o dlouhodobou spolupráci jsem schopen uzavřít Smlouvu o budoucí Kupní smlouvě


a vstoupit do založení porostů i finančně a to poskytnutím potřebných osiv, popř. finančních záloh


hotovostní formou nebo dodáním sojových šrotů, kukuřice, započitatelných při realizaci produkce po sklizni.


 


           Snažím se nabídnout své schopnosti v zahraničním obchodě, pro možnost trvalé, seriózní


a pro obě dvě strany výhodné spolupráce.

Zařazeno v Aktuality