KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo navrhuje úhradu škod od padesáti do osmdesáti procent

19/05/06

Zdroj: AGROWEB

Letošní povodně způsobily v zemědělství a lesním hospodářství škody za více než tři sta milionů korun. Další ztráty v chovu ryb jsou vyčísleny na 51 milionů korun, vyplývá z údajů ministerstva zemědělství. Navrhuje, aby stát škody nahrazoval z různé části, od 50 procent u polních kultur, produkce lesních školek či ryb až po 80 procent u zemědělského majetku. Následky letošních povodní v zemědělství, lesnictví a v produkci ryb by pak vyřešilo asi 190 milionů korun.

Vláda již dříve schválila pomoc postiženým zemědělcům prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Ten může poskytnout garance a proplácet část úroků z úvěrů. Případné přímé podpory rolníkům či lesníkům na zmírnění následků povodní bude muset podle ministerstva zemědělství schválit EU jako veřejnou podporu.
Voda zničila porosty na polích o výměře 10 800 hektarů a z více než 40 procent poškodila plodiny na ploše 5700 hektarů. Největší část škod je na pšenici ozimé, řepce ozimé a ječmeni ozimém. Živel postihl i více než 180 hektarů chmelnic, zhruba 140 hektarů ovocných sadů a některé plochy zeleniny nebo pícnin. Škody na polních kulturách tak dosahují 227 milionů korun, další čtyři miliony korun představují pozemky s odplavenou ornicí a poškozené stroje či stavby.
Škody v lesním hospodářství byly vyčísleny na 78 milionů korun, z toho asi 64 milionů korun představuje poškození staveb, hlavně cest, zbytek jsou následky na lesních porostech a produkci školek. Dalších 2,1 milionu činí ztráty na lesní zvěři, z toho 900 000 korun představuje srnčí, jelenovitá a dančí zvěř a stejná suma připadá na zajíce a divoké králíky.

Zařazeno v Aktuality