KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Méně, než se čekalo

09/05/06

Zdroj: AGROWEB

Přibližně 1,60 koruny za kilogram bude činit pokuta, kterou budou muset zaplatit producenti mléka, jež překročili svou kvótu. Minulý týden o tom informoval ministr zemědělství Jan Mládek. Jak poznamenal, je to výrazně nižší částka než původně odhadované dvě až čtyři koruny za kilogram.

Česká republika podle předběžných propočtů Státního zemědělského intervenčního fondu překročí národní kvótu za uplynulý kvótový rok asi o 19 milionů kilogramů. Definitivní údaj oznámí fond podle ministra koncem května. „Od tohoto odhadu se bude lišit jen minimálně,“ poznamenal Mládek. ČR bude muset do konce září odvést do společných fondů unie zhruba 167 milionů korun jako sankci za přečerpání národního limitu. Do konce července má SZIF termín na stanovení pokuty jednotlivým producentům, ale bude snaha tuto lhůtu co nejvíce zkrátit, sdělil již dříve Hugo Roldán z tiskového oddělení ministerstva zemědělství.
Údaj o překročení, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství, již počítá s převodem kvóty přímého prodeje na dodávkovou. „Překlopení“ kvóty nám již v první polovině dubna schválila Evropská komise – zatím neoficiálně, stále se čeká na dopis z Bruselu.
Individuální kvótu přečerpalo v kvótovém roce 2005/06 podle předběžných informací 1467 producentů, a to množstvím 106 milionů kilogramů. Naopak výrobní limit nenaplnilo 1405 producentů, a to o 84,2 milionu kilogramů. Při započtení národní rezervy 2,9 milionu kilogramů pak vychází překročení národní kvóty o necelých 19 milionů kilogramů.
SZIF ve svém pravidelném zpravodajství o plnění kvót z konce dubna uvádí překročení dodávkové kvóty v uplynulém kvótovém roce o 3,19 procenta, když dodávky dosáhly 2 697 768 tun. Přitom vyjednaný limit představuje 2 614 412 tun. Naopak kvótu pro přímý prodej využila ČR pouze ze 3,73 procenta. Tzv. ze dvora prodali chovatelé za celý rok 2525 tun, mohli však téměř 67 731 tun.
O tom, že by pokutu za překročení kvóty měl za zemědělce platit stát, mluvil nejdříve Zemědělský svaz ČR. Oficiálně pak s požadavkem, aby se stát podílel na uhrazení sankce a producentům ji prominul, vyšla Agrární komora ČR. Když to ministr Jan Mládek naprosto vyloučil, uznal prezident komory Jan Veleba, že setrvávat na původním požadavku by bylo nereálné a komora od něj ustoupila.
Česká republika nyní čeká na souhlas Evropské komise s přidělením restrukturalizační rezervy, o kterou by se zvýšila národní kvóta. Představenstvo agrární komory minulý týden zaujalo stanovisko k tomu, jak by se tato rezerva měla rozdělit. „Alespoň z větší části by se měla přidělit těm, kteří se zasloužili o to, že národní kvóta byla překročena a mohli jsme o rezervu požádat. To představenstvo schválilo jednomyslně,“ uvedl Veleba, kterého výsledek hlasování příjemně překvapil.

Zařazeno v Aktuality