KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Diskuse o ovoci a zelenině

31/05/06

Zdroj: AGROWEB

Veřejnou diskusi o sektoru čerstvého i zpracovaného ovoce a zeleniny otevřela Evropská komise. Stanoviska a připomínky očekává do 13. července. K výsledkům veřejné konzultace chce komise přihlédnout při práci na reformě sektoru, jejíž návrh chce představit letos v listopadu.

Komise by měla získat sérii nezávislých hodnocení fungování společné tržní organizace v tomto sektoru, která chce publikovat. Na internetových stránkách komise je k dispozici podklad pro konzultaci — anglicky psaný dokument, který postupně probírá jednotlivé otázky a problémy sektoru. Jde například o pokles spotřeby, nerovnováhu v zásobovacích a distribučních řetězcích, malou přitažlivost zapojení do producentských organizací, navázání na decoupling, tj. odpojení podpor od produkce, závazky ve WTO, návaznost na podporu rozvoje venkova, řešení krátkodobých krizí sektoru, jeho vliv na životní prostředí, pracovní podmínky, otázky platných standardů apod. Záměrem reformy je podpora systému udržitelné produkce a marketingu, zlepšení rovnováhy uvnitř sektoru a jeho přizpůsobení změněné společné zemědělské politice. Komise očekává k stanoviska na adrese agri—HORT—SIMPL—FL@ec.europa.eu.
http://ec.europa.eu/comm/agriculture/consultations/fruitveg/consultationdoc_en.pdf.