KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zvýšení záloha OSVČ

07/04/06

Zdroj: OHK


Dne 1.4.2006 nabyl účinnosti zákon 117/2006 Sb., kterým byl mimo jiné změněn i zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.Zákonem se zvyšuje minimální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných ( OSVČ ). Od 1.4.2006 se změnou definice vychází z průměrné mzdy ve výši 18 834,- Kč. Tomu odpovídá minimální měsíční vyměřovací základ 9 417,-Kč a minimální záloha 1 272,-Kč. Od 1.4.2006 tak dochází ke zvýšení zálohy u všech OSVČ, kteří mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a přitom měli zálohu nižší než 1 272,-Kč. Záloha za duben je splatná od 1.4.2006 do 8.5.2006. Protože poslední den splatnosti připadá na státní svátek, je možná tuto zálohu zaplatit do 9.5.2006. 

Zařazeno v Aktuality