KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program Podpory pojištění pro rok 2006

24/04/06

Zdroj: AGROWEB

V rámci programu Podpory pojištění pro rok 2006 dochází ke změně výše podpory následovně:
    1. Podprogram Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin – podpora bude poskytnuta ve výši 35% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění plodin v roce 2006,u pojištění vybraných speciálních plodin ve výši 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění vybraných speciálních plodin v roce 2006.
    2. Podprogram Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat – podpora bude poskytnuta ve výši 20% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro případ nákazy a dalších hromadných škod v roce 2006.

Seznam speciálních plodin bude zveřejněn neprodleně po jeho vypracování MZe ČR. Zásady pro stanovení podmínek poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2006 z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. budou zveřejněny po jejich vypracování a schválení jediným akcionářem.

Zařazeno v Aktuality, PGRLF