KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pracovní skupina – Lesy

03/04/06

Zdroj: APIC AK ČR


V rámci platformy budou pracovat 3 skupiny, jedna s ekonomickým zaměřením, druhá s environmentálním a třetí se sociálním a lidským zaměřením.
Za úkol si rakouské předsednictví rovněž dává posílení role SFC (Standing forestry committee), zlepšit tok informací a jejich výměnu, posílit profil lesů v EU.
 Dalším krokem by měla být příprava evropského monitorovacího systému a vytvoření evropského střediska.


Jaké jsou zde další perspektivy vývoje? Pokračování akčního plánu pro lesy celkově, akční plán pro dřevařský průmysl a lepší využití zdrojů, příprava UNFF 7 pod finským předsednictvím.
K politickým cílům je připravena charta les/dřevo, kde se očekává postupné plnění a rozšiřování o další sektory. Začalo se produkcí, rozšíří se o zpracování na dřevo, papír.


Finské předsednictvo je od samého začátku zapojeno do projektu a bude v něm pokračovat. Většina zájemců se shoduje na potřebě zahrnout lesy i do rozpravy a cílů evropské ústavy, kde byly zcela opomenuty.


Monitoring. –zatím není příliš jasno, jak se bude provádět a hlavně, kde se seženou finance. Počítá se, že se začne přes národní přehledy a evidenci. V rámci rozdílných vlastnických poměrů lesů a jejich odlišné řízení, není koordinace jednoduchá. Lesy zaůstávají pozadu za ostatními sektory.


Za českou stranu tam byl zástupce státních lesů a zástupkyně vojenských lesů. Za vlastníky lesů byla vyslána další česká stážistka, která se seznamuje s fungováním bruselské politiky.


Zdroj: Ing. Karel Matoušek, Brusel

Zařazeno v Lesnictví a myslivost