KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povodně – rekonstrukce 2006

06/04/06

Autor: Ing. Sokolt Ladislav

Program REKONSTRUKCE 2006 je určen k pomoci malým a středním podnikatelům postiženým povodní na jaře 2006 k obnově podnikatelské činnosti.


Vláda České republiky schválila dne 2. dubna 2006 usnesením č. 353 program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 s názvem REKONSTRUKCE 2006.


Podpora bude poskytována malým a středním podnikatelům na území postiženým povodní s cílem usnadnit obnovu jejich činnosti. Formou podpory je cenově zvýhodněná záruka za bankovní úvěry.Záruka je poskytována až do výše 90% jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 20% zůstatku jistiny úvěru.


Drobným podnikatelům s méně než 10 zaměstnanci může být poskytnuta i dotace až do výše 10% uznatelných nákladů na obnovu podnikatelské činnosti, maximálně však 1 mil. Kč.


Záruky za bankovní úvěry a dotace jsou poskytovány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.(ČMZRB) Žádost o podporu je možné podat na všech pobočkách ČMZRB (viz www.cmzrb.cz) — formulář žádosti bude na těchto webových stránkách k dispozici od 20.4.2006.


 


Příloha : 060403.MPO.www.text_programu.REKONSTRUKCE_2006.priloha001.doc [doc ; 190976 bytů]

Zařazeno v Aktuality