KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodický postup – povodně 2006

13/04/06

Metodický postup při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi v jarních měsících 2006 na území ČR

Metodický postup při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi v jarních měsících  2006 na území ČR.


Na základě tohoto metodického postupu urychleně sestavte příslušné komise a zahajte šetření.


Princip zjišťování zůstává stejný jako v minulých letech.


Tento postup byl součástí materiálu č.j.:11731/2006-1100, který vláda projednávala 2.4.2006,  protokoly musí být vyhotoveny do tří týdnu po opadnutí vody.


Na úsek ZA a PÚ MZe k rukám ing. Jaroše zasílejte průběžně pouze kopie protokolů.


U příloh, kde je požadován výpis z OR postačuje pouze kopie.


O termínu ukončení zjišťování škod budete operativně informováni dle vývoje povodňové situace.


Proces Update softwaru pro zapisování do PC je v jednání a pouze upozorňujeme, že se jedná o zjišťování pouze těch škod, které způsobily zvýšené hladiny vodních toků případně ploch – ne déšť ani sesuvy půdy apod.


Ing. M. Novotný


VŘ úseku ZA a PÚPříloha : metpostup06.doc [doc ; 374272 bytů]

Zařazeno v Aktuality