KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednodušší standardy pro vejce

03/04/06

Zdroj: APIC AK ČR


EU přijala jednodušší tržní standardy pro vejce, které začnou platit od 1. ledna 2007. Nová legislativa má za úkol usnadnit orientaci zákazníků u kvality, váhových kategorií a zlepšit sledovatelnost.Vejce A musí být označeny okamžitě po snesení, aby se vyloučilo podvádění, a všechny balící centra musí odpovídat EU standardům. ČZ musí dávat pokuty těm, kteří nebudou podmínky plnit. Legislativa platí pro všechna vyprodukovaná vejce v EU i pro dovezená do EU, výjimky jen u zemí, které si je vyjednaly, či pro prodej od farmáře přímo spotřebiteli.


Zdroj: Ing. Karel Matoušek, Brusel


Zařazeno v Aktuality