KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hospodářský registr produkčních bloků

04/04/06

Zdroj: AK ČR

Dobrý den,


evidence provedených agrotechnických opatření vyplývá ze zákona a patří k


základním povinnostem zemědělce. Firma AG info nabízí řešení – program :


                             


„Hospodářský registr produkčních bloků“.


 


Program zabezpečí zejména :


            –     Tisk sestav evidence použitých hnojiv příloha č. 1,


vyhl č. 399/2004 Sb.   


            –     Tisk sestav evidence ochrany příloha č. 9 vyhl.č.


329/2004 Sb.


            –     Kontrola  průměrné dávky dusíku v rámci zemědělského


podniku (170 kg/ ha).


–     Kontrola dávky dusíku na rok a na celkovou ornou půdu (170 kg/ha).


–     Kontrola překročených limitů ve zranitelné oblasti


Program umožňuje import dat z LPIS, eviduje osev, hnojení, ochranu,


provedené práce, sklizeň, škodlivé činitele. Funkce byla rozšířena i na sady


a vinice. Součástí je též evidence uplatněných podpor a dotací, zařazení


bloků do zranitelné oblasti (signální sestavy a funkce na hlídání


překročených limitů), LFA, katastrů, BPEJ. Modul pro práci s půdními


rozbory, mapami zásobenosti prvků a výnosovou mapou bude v rámci


technologické záruky poskytnut v dubnu 2006.


 Program využívá cca 600 firem po celé ČR.  Po dobu trvání technologické


záruky (1 rok) lze provozovat multilicenčně (i v síti) bez dalších doplatků


za licence. Technologickou záruku je možné prodloužit (technologická záruka


obsahuje automatické zasílání nových verzí, technickou podporu …). Pro


využití mapy produkčních bloků při plánování a evidenci slouží nadstavbový


modul MAPY.


 


V případě zájmu zašleme zdarma demoverze na CD,  případně odpovíme na dotazy


telefonicky.


 


AG info


software pro zemědělství


Denisova 504


Jičín


506 01


 


mailto:aginfo@aginfo.cz


http://www.aginfo.cz


 


tel.: +420 493 533 490


      +420 493 524 745


      +420 493 525 419


 


Na CD se můžete seznámit s naší kompletní nabídkou programů pro zemědělství


:


Evidence půdy


Katastr nemovitostí


Mapy


Hospodářský registr produkčních bloků


Zelená nafta


Pastevní deník


Evidence skotu


Evidence masného skotu


Registr skotu


Registr ovcí


Registr koz


Registr prasat


Produkce statkových hnojiv


Akcie (kniha akcionářů)


Evidenční karta (majetkové podíly v družstvu)

Zařazeno v Aktuality