KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Absolventi kurzu EU manažer pomáhají zemědělcům

21/04/06

Zdroj: AGROWEB

O tom, že vzdělávací kurzy nemusí být pouze formální, ale mohou absolventům pomoci při získání zaměstnání, svědčí uplatnění dvou absolventek kurzu EU manažer pořádaného společností Úhlava, o.p.s. za finanční podpory Phare 2003.

Ing. Blanka Fedáková pracuje v současné době jako metodická pracovnice Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha pro Plzeňský kraj na pracovišti v Klatovech. Jejím úkolem je přenášet do regionu nejen nejnovější odborné poznatky v oblasti zemědělství, ale i pomáhat zemědělcům orientovat se v nových směrnicích a předpisech. Pracoviště Blanky Fedákové se nachází v areálu Střední školy zemědělské a potravinářské, takže je zajištěna i spolupráce s jedním nejvýznamnějších vzdělávacích pracovišť pro zemědělce regionu.
Služeb Ústavu zemědělských a potravinářských informací využívají kromě zemědělců i další odborníci zaměření na problematiku venkova a ústav poskytuje cenné informace i poradcům. Jednou z terénních poradkyň využívajících informací ÚZPI je Jaroslava Rendlová, rovněž absolventka kurzu EU manažer, která pomáhá přímo na farmách zemědělským podnikům s povinnou evidencí. Kromě toho své klienty informuje o možnostech současných a především připravovaných podpor pro zemědělství v dalším plánovacím období od roku 2007. Jaroslava Rendlová je zaměstnankyní Úhlava o.p.s. a podílí se na projektu Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava, jehož nositelem je Regionální rozvojová agentura Šumava, a který je financován z Evropského sociálního fondu.
Ukazuje se, že cílevědomá realizace na sebe navazujících vzdělávacích a osvětových projektů Úhlavou o.p.s. přináší výsledný efekt v tvorbě nových pracovních míst. Zároveň potvrzuje, že velmi dobře funguje princip subsidiarity, podporovaný Evropskou unií. Subsidiarita znamená, že problémy se mají řešit na té úrovni, kde vznikají.

Zařazeno v Aktuality