KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský geografický informační systém

20/03/06

Software – pro potřeby získávání dotací

Komplexní zemědělský geografický systém od firmy AG info pracuje s produkčními bloky, ortofotomapou, mapou katastru nemovitostí, pozemkového katastru atd. Nová verze programu MAPY je určena speciálně pro zemědělství. Množinové operace umožňují přípravy map pro dotace, osevní postupy apod. Na rozdíl od jiných produktů, program umožňuje provádět zákresy do map (vlastní editační vrstvy). MAPY spolupracují s programy Evidence půdy (evidence vlastnických vztahů), Hospodářský registr produkčních bloků (agroevidence), Zelená nafta a Pastevní deník. Podrobnější informace získáte na telefonu nebo na  www.aginfo.cz, případně zašleme zdarma demoverzi (aginfo@aginfo.cz, tel.: 493 533 490, 493 524 745, 493 525 419 ).


AG info, software pro zemědělství


Denisova 504


Jičín


50601

Zařazeno v Aktuality