KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zavedení certifikátů na dovozy jablek

03/03/06

Zdroj: Ing. Karel Matoušek, Brusel

Na nátlak Francie rozhodla Komise, že od 1. února bude platit režim certifikátů na dovozy jablek z třetích zemí, s podmínkou složit záruku 15 euro na tunu. To má umožnit mít přesné a rychlé informace o úrovni dovozů EU, i když to nepředpokládá zavedení ochranných opatření trhu při větších objemech dovozů.


Dovozy se velmi zvýšily a nejsou k dispozici spolehlivé statistiky. Komise se tedy rozhodla zlepšit kontrolu na hranicích. Členské země mají povinnost předat do Bruselu každou středu, v elektronické podobě, údaje o množství jablek, pro které byl vydán certifikát a které se dovezly v předchozím týdnu. Od 2007 budou propojeny všechny systémy počítačové sítě.


Francouzský ministr zemědělství Bussereau připravuje pro konec března novou strategii pro sektor ovoce, protože francouzští producenti ovoce čelí silné krizi kvůli velkým dovozům z Polska, Chile, Číny a Jižní Afriky.


 

Zařazeno v Aktuality