KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upřesnění informací o tzv. bezúročných půjčkách

09/03/06

Zdroj: AK ČR

1. Mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Min. financí ČR bylo projednáno, že u žadatelů o bonifikaci se prodlužuje již odložený březnový termín splátky do 30.6.06. Prodloužení se bude řešit dodatkem ke smlouvě.


 2. Přeplatky splátek bezúročných půjček se dořeší po vytvoření právního rámce pro bonifikace novelou zákona o rozpočtových pravidlech. Jednání PSP ČR k této novele se předpokládá 18.3.06.


 3. U žadatelů, kde došlo k zamítnutí (nepřiznání) bonifikace, nebo vyměření penále pouze z důvodů drobných pochybení, příjme úřad AK ČR návrhy na dodatečné přiznání bonifikace nebo penále a to pro účely dalších jednání o těchto záležitostech.


 Žádám OAK, aby uvedené návrhy zaslaly úřadu AK ČR n adresu sekretariat@akcr.cz do pátku 17.3.06 do 9.00 hod. a aby návrhy zasílaly v tomto tvaru:


 OAK…………………………Jméno, název podniku


IČO


Výše VÚP v Kč


Výše zpožděné platby v Kč


Počet dnů zpožděné platby


Důvod zpoždění


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Uveďte i další případy, které nelze do tabulky vměstnat tak, aby se nikdo z podnikatelů, kteří obdrželi bezúročné půjčky necítil poškozen.


 Do důvodů uveďte administrativní chybu, neúmyslné zpoždění, nepřesný výpočet splátky nebo pozdní bankový převod finančních prostředků a jiné závažné důvody.


Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tajemník AK ČR

Zařazeno v Aktuality