KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SVS:Ptačí chřipka se zatím v ČR neobjevila

15/03/06

Zdroj: AGROWEB

Česká republika vyšetřila od počátku roku na ptačí chřipku 1153 kusů ptáků a drůbeže a všechny výsledky byly negativní, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben. Vyšetřeno bylo 983 uhynulých volně žijících ptáků a 168 kusů drůbeže.

Podle Dubna je ale stále na místě zvýšená pozornost a důsledné dodržování preventivních opatření vůči této nákaze, protože riziko jejího zavlečení do tuzemska je reálné.
Ptačí chřipka se již vyskytla v řadě evropských zemí, mimo jiné ve všech státech sousedících s Českou republikou. Podezření na její zavlečení do chovu kachen se objevilo v sousedním Bavorsku. „Tato skutečnost je varováním i pro drobnochovatele, aby brali doporučení Státní veterinární správy vážně,“ uvedl Duben.
V Česku zůstávají v platnosti mimořádná veterinární opatření, mezi něž patří zákaz výstav a trhů drůbeže a ptáků, kontroly dezinfekce aut pro přepravu zvířat při vstupu území ČR a také zákaz pobytu drůbeže ve volných výbězích v podnikatelských chovech. Ty musí být chráněny před vniknutím volně žijících ptáků a farmáři mají také povinnost hlásit podezřelé příznaky u zvířat. Podobná doporučení platí pro drobné chovatele.
„Je třeba připomenout, že není důvod mít obavy z normálních úhynů jednotlivých drobných ptáků. Podezřelé jsou hromadné úhyny ptactva, kdy jde o více kusů a úhyny vodních ptáků,“ uvedl dále Duben. Spotřebitelé se podle něj nemusí obávat ani drůbežího masa nebo vajec, protože všechny potraviny živočišného původu uváděné na trh prošly veterinární kontrolou.


Zařazeno v Aktuality