KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Markos Kyprianu: Welfer zvířat je na prvním místě

15/03/06

Zdroj: APIC AK ČR


Evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianu věnoval během dvoudenní návštěvy České republiky největší pozornost ptačí chřipce. Přesto se ale vyjadřoval i k dalším okruhům činnosti, kterou jeho úřad zahrnuje. Přítomnosti eurokomisaře v České republice jsme využili ke krátkému rozhovoru.Jak je konkrétně Evropská komise informována o ptačí chřipce?
Máme naštěstí možnost setkávat se a hovořit o ptačí chřipce na pravidelných radách ministrů zemědělství. Konají se jednou měsíčně a informace jsou vždy velmi komplexní. Na závěr diskusí se rozhoduje o tom, co je třeba udělat pro budoucnost a stanoví se postupné kroky.


A co Česká republika? Jak hodnotíte její preventivní opatření proti ptačí chřipce?
V Česku platí jako v dalších členských zemích Evropské unie unijní legislativa, v níž jsou preventivní opatření vůči ptačí chřipce jasně definována.


Těsně před nástupem do funkce eurokomisaře jste prohlásil, že bodem číslo jedna, kterému se hodláte věnovat, je welfare zvířat. Chtěl jste vzdálenosti přepravy zvířat snížit a učinit přítrž zbytečnému týrání. Navrhoval jste přepravu masa, ne zvířat. Jak se vám daří váš záměr prosazovat?


Nezávisí vše samozřejmě jen na mém rozhodnutí, naštěstí welfare zvířat je na prvním místě v politice Evropské unie. Byl jsem první den v úřadě a právě tehdy vstoupilo v platnost nařízení ohledně zásad pro přepravu zvířat. Předcházely tomu stovky jednání a bylo třeba přijmout určitý kompromis. Jednotlivé státy mají právě na tuto věc totiž značně rozličné názory. 


Co z toho konkrétně vyplývá?
V současné době jde vlastně o přechodné období. Legislativa zatím nevstoupila v platnost. Připravujeme ale prováděcí předpisy.


A vy sám, jak se k této tematice stavíte nyní?
Já jsem slíbil a zavázal jsem se před radou a parlamentem, že před tím, než skončí, přijdu s návrhem, který bude určovat maximální dobu cesty zvířat z místa naložení do cílové stanice. Nejde jen o to, zda já přijdu s návrhem, ale zda to přijme rada, jaké budou názory mezi jednotlivými státy zastoupenými v radě. Přesto lze říci, že určitým úspěchem již je to, že byl přijat akční plán pro pohodu zvířat a diskutuje se o tom.

Zařazeno v Aktuality