KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evidence příjmů u drobných zemědělců

13/03/06

Zdroj: MZe ČR

S blížícím se datem pro splnění povinnosti odvést daně z příjmu se objevují dotazy ze strany některých drobných zemědělců ohledně způsobu, jakým mají vést evidenci svých příjmů ze zemědělské činnosti.


Drobné zemědělce, jejichž příjmy z podnikání upravuje § 7 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů, a kteří uplatňjí výdaje paušálně ve výši 80%  z příjmů podle odst. 1 písm. a) zmíněného zákona, nemusí vést účetnictví. Nespadají mezi osoby, na které se zákon vztahuje (§ 1 zákona o účetnictví) a nemusí vést ani daňovou evidenci dle § 7 b) zákona č. 586/1992 Sb.


Poplatník, který uplatňuje výdaje podle § 7 odstavce 9 zmíněného zákona,je pouze povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností (§ 7 odst. 10).


Tomáýš Loskot


tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality