KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cukerný pořádek v ČR se nemění

15/03/06

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství respektuje středeční rozhodnutí Ústavního soudu týkající se vládního nařízení, kterým se rozděluje kvóta na produkci cukru v České republice. Vítá zároveň, že podle nálezu soudu je systém dělení kvóty mezi jednotlivé cukrovary v pořádku a v souladu s ústavou, a že ÚS tak nevyhověl stížnosti skupiny poslanců na základní princip vládního nařízení, jež výrobu cukru kvótami regulovalo.


Ministerstvo zemědělství s uspokojením konstatuje, že situace na trhu s cukrem se nemění a nástroje systému společné organizace trhů v tomto odvětví podle nařízení vlády č. 548/2005 Sb. zůstávají v platnosti (jde o změnu kvóty A a B, oznámení o převodu části vyrobeného cukru, žádost o započtení vyrobeného cukru, převod kvóty v důsledku změn vlastnických nebo uživatelských,  uzavření cukrovaru, minimální cena cukrovky, výrobní náhrada a poskytování informací).    


Stejně tak se nemění individuální produkční kvóty cukru právoplatně přidělené ve správním řízení Státním zemědělským intervenčním fondem a snížené na základě nařízení Komise (ES) č. 1609/2005 z 30. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/2006 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót, a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinérií v rámci preferenčních dovozů zůstávají nadále v platnosti, protože Ústavní soud shledal klíč pro přidělení individuální produkční kvóty v souladu s Ústavou.


 


Tomáš Loskot


tiskový mluvčí MZe


 

Zařazeno v Aktuality