KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájení činnosti Czech-Trade na KAK ÚK

02/02/06

Oznámení

S potěšením Vám sdělujeme, že dne 2. ledna 2006 zahájilo svou činnost v Ústí nad Labem regionální exportní místo CzechTrade, České agentury na podporu obchodu. Hlavním úkolem tohoto pracoviště je maximální podpora exportu v našem regionu formou poskytování služeb CzechTrade a dalších organizací na podporu obchodu – České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Tyto služby v oblasti marketingu, zajišťování poptávek na zahraničních trzích, exportního poradenství a vzdělávání, financování a pojištění exportu a výroby pro export se poskytují se státní podporou a jsou určeny zejména pro malé a střední podnikatele. 


 Provozování regionálního exportního místa je zajišťováno Hospodářskou komorou České republiky v prostorách Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Funkci regionálního manažera CzechTrade pro Ústecký kraj vykonává od výše uvedeného data  


Ing. Tomáš Staněk


tel. 475657340, mobil 724613981, e-mail: usti-czechtrade@komora.cz.


Na tohoto pracovníka se, prosím, obracejte ve všech záležitostech, týkajících se podpory exportu.


Věříme, že činnost regionálního exportního místa přispěje k růstu objemu i efektivnosti vývozu, a tím i k pozitivním výsledkům v oblasti výroby a aktivní politiky zaměstnanosti v Ústeckém kraji.


 


Mgr. Zbyněk Pěnka, v.r.


předseda KHK ÚK


 

Zařazeno v Aktuality