KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu už ministerstvu zemědělství nerozumí

16/02/06

Zdroj: Agroweb

Ministerstvo zemědělství předkládá na středeční jednání vlády návrh výstavby 100 tisíc tun nových skladovacích kapacit z finančních prostředků státního rozpočtu. ČMSOZZN tvrdí, že ministerský návrh představuje zbytečné plýtvání finančních prostředků – skladovacích kapacit je v ČR nadbytek.

MZe a SZIF neustále argumentují tím, že nejsou k dispozici dlouhodobé skladovací kapacity pro nákup intervenčního obilí. Ministru zemědělství však bylo opakovaně sděleno, že se Českomoravskému sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu podařilo dojednat s s největšími skladovateli společnostmi Agropol a Agrofert až 500 tisíc tun skladovacích kapacit na dlouhodobý pronájem státu a to na 5 až 20 let.
Rozhodnutí MZe je těžko pochopitelné i z těch důvodů, že ČMSOZZN již několikrát deklarovalo, že v ČR je k dispozici téměř 10 mil. tun skladovacích kapacit a toto číslo se ještě zvýší po možnosti farmářů v letošním roce čerpat finanční prostředky z operačního programu MZe na modernizace a výstavby nových skladovacích kapacit na obiloviny. Téměř žádný zřetel není brán i na tu skutečnost, že od roku 2007 se budou měnit podmínky společné zemědělské politiky EU a je velký předpoklad, že bude snížena cena intervenčního nákupu. Navíc bylo při jednání EU s WTO v Hongkongu dohodnuto, že nejpozději do roku 2013 budou zrušeny veškeré subvence na vývoz obilovin do třetích zemí. Všechny tyto skutečnosti budou mít dopad na potřeby státu vstupovat na trh z obilovinami a tím potřeby skladovacích kapacit.
Čerpání finančních prostředků na výstavbu nových skladovacích kapacit z republikového rozpočtu se pod tímto pak jeví jako „Když máme dejme si, když nemáme, věřme si“.
Českomoravské sdružení organizací ZZN
Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva

Zařazeno v Aktuality