KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zapomínají na čtvrtinu českého zemědělství

25/01/06

Článek AGROWEB

Dovolujeme si upozornit Agrární komoru ČR a ministerstva financí a zemědělství, aby nevyjednávaly o zvýšení přímých plateb pouze pro zemědělce hospodařící na orné půdě. Žádáme vyjednávající strany, aby podpořily i chudší, především příhraniční oblasti České republiky, kde je orné půdy minimum a zemědělci zde hospodaří na loukách a pastvinách.

Ministerstvo zemědělství totiž nastavilo systém přímých plateb tak, že upřednostňuje ornou půdu a žádné prostředky z navyšovaných přímých plateb neplynou na louky a pastviny, přestože Evropská unie tuto možnost České republice nabízela. Jako první příslib bereme vyjádření státního tajemníka MZe, že ministerstvo hledá další možnost zvýšení těchto podpor pro zemědělce z podhorských oblastí, místo podpory produkce v příznivých přírodních podmínkách. Zejména proto žádáme agrární komoru o zastupování nejenom vybrané části zemědělců.


 

Zařazeno v Aktuality