KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění všem členům KIS

04/01/06

Integrovaný registr znečištění

Podle zákona č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci( a nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o registrovaném registru znečišťování proběhlo v letošním roce první ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).


 


Údaje z IRZ byly zveřejněny 30.9.2005 na internetových stránkách www.irz.cz


 


Do IRZ ohlašuje údaje o znečišťování životního prostředí tzv. „Uživatelé registrované látky“ (§ 2 písm. 1. – zákona), kteří v emisích nebo přenosech (odpadní vody a odpady) ze své provozovny dosáhne nebo překročí ohlašované prahy (množství vypouštěných látek v kg/rok) stanovené v nař. vlády č. 368/2003 Sb. 


Data za rok 2005 musí uživatelé registrované látky ohlásit do 15.2.2006! 


Všechny dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na www.irz.cz

Zařazeno v Aktuality