KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZPI v potravinách nezjistila nepovolené genetické modifikace

30/01/06

Zdroj: Agroweb

V průběhu loňského roku odebírali inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) především u výrobců vzorky potravin nebo surovin obsahující sóju nebo kukuřici, aby zjistili, zda vzorky obsahují geneticky modifikované organismy (GMO). Z celkem 92 vzorků potravin a surovin, 47 z nich obsahovalo sóju, 45 kukuřici. Laboratorní analýzy prokázaly přítomnost GMO pouze u sedmi vzorků. Všechny vzorky ale byly hodnoceny jako vyhovující, protože ani v jednom případě obsah genetických modifikací nepřesahoval hranici 0,9 %, informovala mluvčí SZPI Daniela Kolejková.

Šest ze sedmi vzorků, které vykázayly přítomnost GMO, obsahovalo povolenou genetickou modifikaci Roudup Ready sóji, jeden rovněž povolenou modifikaci kukuřice MON810. Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí analýzy GM potravin a surovin ve vlastní specializované laboratoři v Brně, která je vybavena špičkovými přístroji určenými jak ke kvalitativnímu, tak ke kvantitativnímu stanovování obsahu GMO. Od roku 2004 je laboratoř SZPI součástí Evropské sítě laboratoří analyzujících geneticky modifikované organismy (European Network of GMO Laboratories – ENGL), uvedla Kolejková. V letošním roce bude laboratoř vybavena dalším zařízením, které umožní stanovovat obsah dalších genetických modifikací v potravinách.
Dosud Evropská komise schválila uvádět do oběhu 26 genetických modifikací, které se týkají sóji, kukuřice, řepky a bavlny. Řada z těchto modifikací se však na trhu EU zatím nevyskytuje, dodala mluvčí.


 

Zařazeno v Aktuality