KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Systém poskytování podpor z PGRLF, a.s se zatím nemění

25/01/06

Zdroj: APIC-AK


Na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále NKÚ). se objevily informace, že podle zákona Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále PORLF, nebo PGRLF, a.s.) nemůže rozdělovat státní podporu.Chtěli bychom sdělit, že Činnost PGRLF vychází z usnesení vlády z roku 1993, na základě kterého byl založen a své poslání v tomto směru plní.


Ujišťujeme zejména všechny klienty a partnery PGRLF, že pokud parlament, nebo vláda nerozhodne jinak, bude PGRLF a,s. pokračovat v nastaveném právním režimu. O jakýchkoli případných změnách budeme včas veřejnost informovat. Zatím jsou zjištění a náměty NKÚ předmětem jednání vlády. Budou se hledat právní i jiné odborné názory, tak, aby celá situace byla vyřešena s ohledem na potřebu zachování a dalšího rozvoje stávajícího systému podpor PGRLF.


Všechny programy PGRLF jsou notifikovány v rámci přístupových smluv k EU minimálně do 31. 12. 2007.


Je zde důležité připomenout, že PGRLF se za dobu svého působeni stal neodmyslitelnou součástí podpor v resortu zemědělství a je českými zemědělci kladně hodnocen a využíván. Pomohl zejména v těžkých dobách začátků soukromého podnikání, kdy bylo nutné zajistit začínajícím subjektům výraznou garanci, aby se pro ně staly úvěry od bank dostupnou formou zajištění zejména rozšířené produkce. PGRLF poskytl záruky v rozsahu cca 30mld. Kč. A umožnil tak čerpat úvěry pro české zemědělce v objemu téměř 100 mld. Kč. Jeho úloha se nikterak nezmenšuje ani v dnešní době, kdy PGRLF umožňuje zajišťovat potřebné investice do zemědělského majetku, které jsou pro zemědělský resort neustále vysoce potřebné. Za 10 let bylo vyřízeno téměř 25 tis. Případů, vyplaceno 17,2 mld. Kč na podporách úrokového zatížení a přiznány garance.


Všechny námi provedené výměny spolupracujících institucí, personální rekonstrukce statutárních orgánů, organizační i personální změny uvnitř PGRLF včetně kontrolních akcí a konečně plánovaného auditu mají jeden základní cíl: ubezpečit sebe i ostatní zodpovědné instituce, že všechny procesy týkající se správy peněžních prostředků i cenných papírů, se kterými PGRLF hospodaří, probíhají transparentně a jsou pod dostatečnou kontrolou.


Šetření NKÚ provedené v PGRLF v roce 2005 jsme uvítali, a to vzhledem k tomu, že výsledky obvykle přispívají ke zlepšení Činností a fungování kontrolovaných institucí.

Zařazeno v Aktuality