KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka na seminář – ZERA

25/01/06

IPPC a správná praxe v zemědělství a potravinářství

Agentura ZERA si vás dovoluje pozvat na seminář:


IPPC  a správná praxe v zemědělství a potravinářství


Předmětem seminářů jsou aktuální témata týkající se podnikové ekologie, stávající a připravovaná legislativa, zkušenosti z praxe. Blíží se zákonný termín povinnosti mít integrované povolení, bez kterého nebude možné zařízení dále provozovat! Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe umožňuje podnikům zjednodušení při     plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší, nahrazuje autorizované měření emisí.


Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Semináře jsou bez účastnického poplatku.


Data a místa konání seminářů:


15.2. ČESKÉ BUDĚJOVICE  – Jihočeská universita, Zemědělská fakulta, ul.  Studentská 13, Pavil F, učebna F3


22.2. OLOMOUC – Palackého univerzita, třída Svobody 26, Aula Přírodovědecké fakulty


1.3. BEROUN – Nenačovice 87 – zařízení biofarmy


8.3. ZNOJMO – hotel Dukla, Holandská 30


15.3. CHRUDIM – Zemědělská agentura MZe, Poděbradova 909


Program semináře:


  8.00-10.00  Integrovaná prevence a omezování znečištění v Evropské Unii

10.00-12.00   Požadavky zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů pro zemědělství a zpracování zemědělských produktů


12.00-13.00   Oběd


13.00-15.00    Zavádění BAT technologií v zemědělských provozech z pohledu správné zemědělské praxe a zkušenosti z procesu integrovaného provolování


15.00-17.00    Zavádění BAT echnologií v potravinářských provozech a zkušenosti z procesu integrovaného povolování


Kontakt pro zasílání přihlášek: ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura – zera@komposty.cz

Zařazeno v Pozvánky