KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe schválilo metodiku kontroly zdraví zvířat a ozdravování od IBR

25/01/06

Článek AGROWEB

Ministr zemědělství schválil v závěru roku 2005 Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2006, která stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony prováděné a hrazené ze strany státu i ze strany jednotlivých chovatelů. Vedle standardních opatření, například vakcinace a vyšetření na vzteklinu, brucelózy, BSE, moru prasat, salmonelózy drůbeže, aviární influenze, je do této metodiky zapracován také Národní program ozdravování od IBR (infekční rinotracheitidy skotu), sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Tomáš Loskot.

Od 1. ledna 2006 tak je chovatelům skotu uložena povinnost zajistit povinné preventivní a diagnostické úkony vyplývající z tohoto programu. Povinnost se týká všech chovatelů, kteří nemají hospodářství úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR. Konkrétně to znamená provést ve spolupráci s veterinárním lékařem vstupní vyšetření zvířat, stanovení a zpracování ozdravovacího plánu, dále proškolení pracovníků, vymezení kontaktů ozdravovaných zvířat s ostatními kusy, přesnou evidenci úkonů, vymezení pravidel pro svody, upřesnil Loskot.
Cílem programu je dosáhnout vymýcení IBR z celého území ČR. Ozdravení stád znamená snížení ekonomických ztrát, udržení konkurenceschopnosti při obchodu se skotem a produkty z něj v rámci jednotného evropského trhu, sjednocení podmínek pro přemisťování zvířat a větší ochranu stád.
Plné znění metodiky je na webových stránkách Státní veterinární správy České republiky (www.svscr.cz ) pod odkazem Zdraví zvířat.

Zařazeno v Aktuality