KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výsledky říjnových kontrol veterinárních inspektorů

04/11/05

Článek AGROWEB


Mimořádnou kontrolní akci, nazvanou Gril, zorganizovali v říjnu pracovníci Státní veterinární správy. Inspektoři v celé České republice prověřovali zejména zacházení se surovinami a potravinami živočišného původu, které se používají při výrobě masných polotovarů. Z průběžných výsledků vyplynulo, že ze 124 již vyšetřených vzorků neodpovídalo předepsaným mikrobiologickým požadavkům devět z nich. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Nevyhovující výrobky pocházely ve dvou případech z prodejen Maso Novák a Delvita, a po jednom případu z obchodu Hypernova, Tesco, Billa a Zimbo Czechia. Ve třech případech bylo prokázáno, že množství jedlé soli ve výrobku neodpovídalo údajům na obalu, upřesnil Duben.
Celkem bylo do konce října uskutečněno 307 fyzických kontrol, přičemž ve 262 případech inspektoři odebrali vzorky k laboratornímu vyšetření.
Nejvíce nedostatků bylo zjištěno podle Dubna v deklaraci údajů na obale pro spotřebitele, a to ve 42 případech. Nejvíce v prodejnách Tesco – 7 a Carrefour – 6, Spar-Interspar – 6, Zimbo – 5 a Ahold-Hypernova – 5. To znamená, že šlo o neúplné údaje, především pokud se týkalo údajů o složení použité kořenící směsi.
Nedostatků v nakládání s neprodanými potravinami bylo čtrnáct, nejvíce v prodejnách Ahold-Hypernova – 4 a Procházka – 3. To znamená, že buď nebyly stanoveným způsobem vyřazeny z oběhu, skladovány, popřípadě likvidovány (např. zboží s prošlou dobou použitelnosti), anebo s nimi bylo zacházeno neodpovídajícím způsobem (např. u potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti).
Při nakládání s potravinami určenými k vrácení bylo zjištěno osm nedostatků, šlo v podstatě o pochybení při jejich třídění, skladování a dalším zacházení.
A při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty zjistili veterinární inspektoři celkem 25 pochybení. V tomto případě bylo nejvíce nedostatků v prodejnách Delvita – 5 a Ahold -Hypernova též 5. Především šlo o nedostatky při způsobu skladování, označování a o nedostatky administrativní – špatný způsob předávání těchto produktů asanačnímu podniku, dodal mluvčí SVS.
Ve všech případech veterinární inspektoři nařídili nápravná opatření a jsou zahajována správní řízení za účelem vydání závazného pokynu k odstranění zjištěných nedostatků nebo pro uložení pokuty. Všichni provinilci mohou počítat s následnými kontrolami, varuje Duben.

Zařazeno v Aktuality