KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Registraci krmiváři neuniknou

04/11/05

Článek APIC


Všichni výrobci krmiv podléhají od prvého ledna  2006 povinné registraci.Tuto zprávu s podrobnou informací vydalo ministerstvo zemědělství zhruba před měsícem. Nyní se čím dál tím častěji ozývají hlasy, že je to další nárůst  administrativy.„Povinnost registrace vyplývá z Nařízení ES o hygieně  krmiv a přímo navazuje  na tak zvaný potravinový zákon,“ řekl Hugo Roldán z tiskového oddělení ministerstva. „Cílem všech opatření  je zajistit  kontrolu rizik a bezpečnost krmiv pro hospodářská  zvířata,“ dodal.  Podle Jaroslava Kratochvíla z AKČR nelze tuto povinnost jakkoliv obejít „Nařízení  zakládá povinnost pro skupinu provozovatelů krmivářských firem již na úrovni prvovýroby vyplnit  a předat tiskopis na ÚKZÚZ odbor krmiv Za opravnou 4, 150 06 Praha 5-Motol,“ upřesnil adresu Kratochvíl a pro přesnost uvedl i telefonní spojení na tuto organizaci: 257 242 257, 257 211 742,257 294 238.


„Jde o nezbytný úkon, který je nutné chápat  i z hlediska dosavadních zkušeností,“ uvedl Jiří Zedník, ředitel  Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu odpovědný právě za oblast krmiv.  Donedávna působil jako ředitel v organizaci ÚKZÚZ a proto jsme jej požádali o vyjádření. Podle jeho slov se v republice vyrábí ročně zhruba  3,250 milionů tun krmiv. Mimo toho se u jednotlivých zemědělců nebo zemědělských firem vyprodukuje dalších 800 tisíc tun krmiv. Zatím se právě tito drobnější výrobci méně kontrolovali než velkovýrobci. „Neznamená to, že mluvím ústy těch, u nichž působím,ale je to letitá zkušenost. Přitom i v okolních zemích zhruba 20 procent produkce krmiv je právě z menších mísíren krmiv,“ dodal. Evropská unie chce mít přesný přehled o jejich nezávadnosti a to bez rozdílu, kdo je producentem. „Je to otázka rozborů, které nejsou levné. Jen třeba jedna analýza na těžké kovy přijde na 1,5-2 tisíce korun. V tomtéž řádu je zhruba analýza na mykotoxiny,“dodal Zedník.


Malého producenta,  stejně jako velkého přijde rozbor na stejné peníze, je ale rozdíl, když se něco dělá ve velkém, nebo jen pro osobní potřebu. Proto nařízení je nepříjemné pro malé výrobce krmiv, nic se ale nedá dělat a zpřísnění nikdo neunikne ani povinné registraci. „Z těchto důvodů v určitém předstihu upozorňujeme výrobce krmiv, aby  si termín zapamatovali a včas se registrovali,“ uvedl Kratochvíl.

Zařazeno v Aktuality