KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení AK ČR – restituce

04/11/05

Článek AK ČR

Už delší dobu sledujeme se znepokojením rozhodování nejvyššího orgánu Pozemkového fondu ČR, to znamená jeho Prezidia, které považujeme za neetické, zejména hájící zájmy úzkých lobbystických skupin.


 


Tomu odpovídá řada jeho kontroverzních rozhodnutí, která se týkají vydávání pozemků držitelům skoupených restitučních nároků.


 


Dále tomu odpovídá i snaha tohoto orgánu zastavit prodej státní půdy těm, kteří ji mají pronajatou, kteří za účelem zemědělského hospodaření koupili příslušný movitý i nemovitý majetek. Je snaha zbývající státní půdy využít ve prospěch těch, kteří disponují skoupenými restitučními nároky.


 


Ministr zemědělství měl k tomuto tématu mimořádnou tiskovou konferenci dne 1. 9. a Agrární komora spolu s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů uspořádala konferenci dne 13. 9. a vydala prohlášení, kde upozornila na problémy spojené se spekulacemi kolem restitučních nároků. Komora vyzvala ministra zemědělství k takovým opatřením, aby byl restituční proces navrácen svému původnímu účelu tj. napravení minulých křivd a vrácení půdy původnímu vlastníkovy nebo jeho dědicům.


 


V mnohých případech nejsou překupníci restitučních nároků ani českými státními občany. Restituční nárok těmto zahraničním spekulantům legitimizuje nákup půdy a nahrazuje podmínku českého státního občanství.


 


Prodlužováním restituční tečky se podporuje vydávání půdy spekulantům. V současné době je více než 80% z restitučních nároků předmětem obchodů a spekulace. Pouze necelých 20% zůstává v rukou původních restituentů, kteří se bohužel o své nároky příliš nehlásí. Velký zájem o lukrativní pozemky v rámci restitucí se vůbec netýká zemědělského podnikání a neplní původní smysl restituce.


 


Na základě těchto skutečností AK ČR podporuje snahu ministra zemědělství Petra Zgarby daný stav řešit všemi dostupnými zákonnými prostředky.


 


Žádáme, aby bylo zveřejněno, jak jednotliví členové Prezidia Pozemkového Fondu ČR v jednotlivých kauzách, respektive kontroverzních vydáních státních pozemků hlasovali.


 


 


 


Ing. Jan Veleba


prezident AK ČR

Zařazeno v Aktuality