KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství se obrátí na policii

04/11/05

Článek AGROWEB

Ministr zemědělství Petr Zgarba dokončuje okamžité prošetření událostí, které vedly k nastavení mimořádného režimu, kvůli němuž bylo umožněno urychlené vydávání pozemků v rámci podstoupených restitučních nároků překupníkům. Audit zadaný ministrem Zgarbou pokračuje a veškeré získané materiály budou předány k vyšetření Policii ČR. Ministr se na ni obrátil s podnětem k prošetření, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, sdělil ředitel odboru komunikace MZe Pavel Kovář.

Mimořádný režim byl prezidiem Pozemkového fondu zaveden v období od 7. června 2005 a zrušen na příštím zasedání Prezidia PF. Z prvních získaných informací a šetření mimo jiné vyplývá, uvedl Kovář, že se v noci před jednáním zmíněného Prezidia Pozemkového fondu, sešla skupina lidí vedená předsedou Dozorčí rady PF ČR Jiřím Drdou. Na této schůzce byl připraven materiál, který stanovoval podmínky pro zrychlený výdej pozemků. Následně, při vlastním jednání prezidia, byl ministr přehlasován a bylo zablokováno projednání původní varianty způsobu převodu pozemků. Poté byl podle Kováře předložen nestandardně vytvořený materiál se zvýhodňujícím režimem. Ten byl prezidiem PF s výjimkou hlasu ministra jednomyslně schválen. Pro úplnost je nezbytné sdělit, že jednací řád prezidia neumožnil ministrovi zabránit tomuto hlasování.
Součástí šetření také je, zda se při nočním jednání nepřipravoval výše popsaný materiál v součinnosti s osobami, které se zabývají právě spekulacemi s pozemky, informoval Kovář.

Zařazeno v Aktuality