KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Statistici nyní zjišťují údaje o skutečném hospodaření zemědělců

20/09/05

Článek AGROWEB

Český statistický úřad organizuje ve všech okresech České republiky, v období od 1. září do 30. října 2005, strukturální šetření v zemědělství, do kterého je zahrnuto zhruba 70 % evidovaných zemědělců. Informuje o tom jeho tiskové oddělení.

Podnikatelské subjekty s velkým rozsahem zemědělské produkce podléhají zjišťování plošně, drobní zemědělci jsou ve vybraných 4 358 obcích republiky v těchto dnech oslovováni tazateli vyškolenými ČSÚ. Ti se při návštěvě prokáží Průkazem tazatele platným ve spojení s občanským průkazem a případně pomohou zemědělci s vyplněním dotazníku.
Obsahem šetření jsou podle ČSÚ především údaje o výměře a využití obhospodařované půdy a stavech hospodářských zvířat, o počtu a struktuře pracovníků, o nezemědělských činnostech v rámci rozvoje venkova a další informace, jako je např. ekologické hospodaření apod.
Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném hospodaření subjektů zaregistrovaných pro zemědělskou činnost.Po dopočtech na celou republiku získá ČSÚ aktuální výsledky dokumentující současný stav českého zemědělství.
Šetření je organizováno v souladu s vydaným programem statistických zjišťování na rok 2005 (vyhláška č.576/2004 Sb.) a platnou legislativou EU, takže je z části finančně podporováno z rozpočtu Evropské unie. Zjištěné údaje slouží zároveň pro aktualizaci registru farmářů, který je podkladem pro každoroční výběrová zjišťování v odvětví zemědělské prvovýroby.

Šetření se týká zemědělských subjektů, které splňují některou z následujících podmínek:
 minimálně 1 ha obhospodařované
· zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté,
 nebo plocha od 1 500 m2
· intenzivních ploch (sady, zelenina, květiny),
 nebo 1 000 m2 vinic, nebo
· 300 m2 skleníků a pařenišť,
 nebo chov alespoň 1 kusu skotu nebo 2 kusů
· prasat nebo 4 kusů koz a ovcí, nebo chov 50 kusů drůbeže nebo 100 kusů králíků nebo kožešinových zvířat.

Jednotky, které nesplňují žádnou z těchto podmínek, vyplňují zkrácený dotazník Zem 2005-m. Tím budou doplněny informace o registrovaných (nehospodařících) zemědělcích a informace o drobných zemědělcích, kteří hospodaří pod prahovými hodnotami tohoto šetření.
Při šetření je přísně dodržována ochrana důvěrnosti údajů a to v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a příslušnými paragrafy Zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečností ve smyslu § 17 uvedeného zákona o statní statistické službě.

Zařazeno v Aktuality