KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Průzkum peněžních toků v zemědělství

07/09/05

Dopis a tabulka pro zemědělce

Představenstvo AK ČR rozhodlo o provedení průzkumu peněžních toků v zemědělství. Tuto tabulku by mělo vyplnit jedno ZD, a.s., s. r. o. a jeden SHR s podvojným účetnictvím. Pokud některá právní forma v okrese není, musí se dodržet počet podniků.

Zařazeno v Aktuality