KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Důchodový věk se postupně zvyšuje už nyní

22/09/05

Článek Verlag Dashöfer

Důchodový věk se postupně zvyšuje už nyní  
21.9.2005, Zdroj: MPSV ČR, MF Dnes, Verlag Dashöfer
V kolika letech půjdeme do penze? A za jakých podmínek?


V poslední době se v souvislosti s úvahami o důchodové reformě objevují i vysvětlení týkající se současného zvyšování věku pro odchod do důchodu. Bohužel ne vždy jsou interpretace správné. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto k tomu sděluje následující:


13 kroků k jistotě v pracovněprávní problematice. 13 lekcí za 13 týdnů. Nezdržujte se zdlouhavým studiem zákonů a učebnic a přihlašte se do on-line kurzu Pracovněprávní tipy & triky pro zaměstnavatele. Navíc získáte certifikát potvrzující Vaše znalosti!

Postupné zvyšování důchodového věku začalo v roce 1996 na základě zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle této právní normy měl být důchodový věk v období po 31. 12. 2006 u mužů 62 let a u žen 57 až 61 let podle počtu vychovaných dětí. Od 1. 1. 2004 ale nabyla účinnosti další novela tohoto zákona (č. 425/2003 Sb.), která mimo jiné prodloužila zvyšovaní důchodového věku. Na základě této právní normy bude postupné zvyšování věku pro odchod do starobního důchodu pokračovat stejným tempem i po 31. 12. 2006.


V budoucnu by tedy měli do důchodu odcházet muži a bezdětné ženy v 63 letech a ostatní ženy podle počtu vychovaných dětí v 59 až 62 letech.


Právní úprava důchodového věku je poměrně složitá a MPSV občas zaznamenává mylné představy části veřejnosti, že muži a bezdětné ženy budou odcházet do starobního důchodu v 63 letech a ostatní ženy v 62 až 59 letech už v roce 2013. Tak tomu ale není. Proto je na místě podrobnější vysvětlení.


Důchodový věk byl podle právní úpravy platné před 1. 1. 1996 u mužů 60 let, u bezdětných žen 57 let, u žen, které vychovaly 1 dítě, 56 let, 2 děti 55 let, 3 nebo 4 děti 54 let a 5 a více dětí 53 let. Tyto věkové hranice jsou základem pro stanovení důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění a zvyšují se následujícím způsobem:


1) Důchodový věk mužů, kteří dosáhnou 60 let věku v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2012, se stanoví tak, že se ke kalendářnímu měsíci, ve kterém muž dosáhl tohoto věku, přičítají dva kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok za dobu po 31. prosinci 1995 do dne dosažení uvedené věkové hranice (tj. 60 let).


Příklad: Muž narozený dne 1. 8. 1952 dosáhne věku 60 let dne 1. 8. 2012. K tomuto datu se připočtou za každý započatý rok po roce 1995 do roku 2012 (včetně roku 2012) 2 kalendářní měsíce (17 x 2 = 34, tj. 2 roky a 10 měsíců). Důchodového věku 62 let a 10 měsíců tak dosáhne dne 1. 6. 2015.


Důchodový věk mužů, kteří dosáhnou 60 let věku po 31. 12. 2012, je 63 let. To bude platit nejdříve pro muže narozené v roce 1953. Poprvé tedy budou muži odcházet do starobního důchodu v 63 letech až v roce 2016 (v roce 2013 bude důchodový věk mužů činit 62 let a 6 měsíců, v roce 2014 62 let a 8 měsíců a v roce 2015 62 let a 10 měsíců).


2) Důchodový věk žen, které dosáhnou v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2012 věku 53 až 57 let (podle počtu vychovaných dětí) se stanoví obdobně jako u mužů, pouze s tím rozdílem, že se ke kalendářnímu měsíci, ve kterém žena dosáhla tohoto věku, přičítají čtyři kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok za dobu po 31. prosinci 1995 do dne dosažení uvedené věkové¨hranice (tj. 53 až 57 let).


Příklad:

Žena narozená dne 23. 2. 1954, která vychovala 2 děti, dosáhne 55 let věku dne 23. 2. 2009. K tomuto datu se připočtou za každý započatý rok po roce 1995 do roku 2009 (včetně roku 2009) 4 kalendářní měsíce (14 x 4 = 56, tj. 4 roky a 8 měsíců). Důchodového věku 59 let a 8 měsíců tak dosáhne dne 23. 10. 2013.


Důchodový věk ženy, která dosáhne 53 až 57 let věku až po 31. 12. 2012, činí

• 59 let, pokud vychovala 5 a více dětí (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1960, důchodového věku dosáhnou v roce 2019).

• 60 let, pokud vychovala 3 nebo 4 děti (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1959, důchodového věku dosáhnou v roce 2019),

• 61 let, pokud vychovala 2 děti (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1958, důchodového věku dosáhnou v roce 2019),

• 62 let, pokud vychovala 1 dítě (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1957, důchodového věku dosáhnou v roce 2019),

• 63 let, pokud nevychovala žádné dítě (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1956, důchodového věku dosáhnou v roce 2019).


Z uvedeného vyplývá, že pevná věková hranice odchodu do starobního důchodu bude platit pro muže až od roku 2016 a pro ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí) až od roku 2019. Tyto výpočty vycházejí ze současného stavu.


Středeční Mladá fronta Dnes uvádí, že od roku 2030 se bude chodit v 65 letech, což platí pro dnešní čtyřicátníky a mladší ročníky. Pět stran se shodlo na prvních významných krocích diskutované penzijní reformy. Jedná se o zmiňovaný odchod do důchodu v 65 letech, dále by měl stát zaručit minimální penzi, zvýší se daňové úlevy pro životní a důchodové pojištění a také by měl vzniknout rezervní fond na důchodovou reformu. Do důchodu se tedy půjde později, ale stát by měl zvýšit příspěvek každému, kdo se rozhodne na důchod spořit více.

Zařazeno v Aktuality