KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Likvidace tuzemských producentů konzumních vajec

09/08/05

Článek od Českomoravské drůbežářské unie

Krize odbytu konzumních vajec v EU se výrazně dotkla i tuzemských producentů, a ti se nyní nachází na pokraji bankrotů.1. Příčiny —jen výřez nejpodstatnějších


a)      Nerovné podmínky vůči výrobcům z některých zemí EU např.


           – skryté dotace Slovensko – rekonstrukce klecí přes agenturu Sapard


           – Polsko osvobození do placení sociálního pojištění zaměstnanců


           – různý přístup k plnění předpisů na welfare zvířat a hygienických podmínek při výrobě a distribuci vajec, zejména u původních 15 zemí.


         
b) Nerovné podmínky přístupu na cizí trh


 např. Německo – certifikační instituce KAT –na podestýlkové chovy a GGE na klecové chovy, bez kterých není možné zahájit dodávky do řetězců.


           
c) Diktát obchodních řetězců


     – jednostranné nerovnoprávné smlouvy bez stanovení objemů odebraného množství, s povinností platit skonta, zalistovací poplatky, obratové bonusy, letákové akce s tvrdými postihy za nedodání byt‘ části zboží. Tyto podmínky nejsou vyžadovány od zahraničních dodavatelů


     – cenový diktát –  nechut‘ jednat o zvýšení ceny, podmíněná dlouhými termíny, s podmínkou, že se musí prosadit vyšší nákupní cena nejdříve u konkurenčního obchodního řetězce


     – vyhrožování dovozy při tlaku na snižování cen, vylistováním v případě odmítnutí okamžitého snížení cen
nerespektování biologického charakteru výroby vajec, krátké dodací lhůty, penále za nedodání nepřiměřených objemů dodávek


     – nesmyslné akce v období vyšší spotřebitelské poptávky, které deformují situaci na trhu a reálné cenové hladiny


     – rozhodující je cena výrobku bez ohledu na jeho kvalitu, zákazník je až na druhém místě


     – vejce je základní potravinou a nelze s ním zacházet tak, že je nabízíno jako dárek za nákup jiného zboží


      dochází i k zadržování plateb dodavatelům.


 


d) Nedostatečná informovanost zákazníků, absence podpory prodeje tuzemských výrobků


– v řadě zemí je více zakořeněno podvědomí kupovat regionální tuzemské výrobky s cílem podporovat tuzemské výrobce, u nás přežívá mnohdy názor koupit to nejlevnější.e) Nedostatečný přehled o dovozu konzumních vajec


– ne všechny dovozy jsou registrovány a hlášeny v systému INTRASTAT.


                      
2. Přehled dovozů a tuzemské výroby za období 1. pololetí 2004 – 2005.


                       a) Dovozy


                        
V loňském roce se dovezlo za období leden až květen 3.215,3 t konzumních vajec za jednotkovou cenu 24,89 Kč za kg a za stejné období se v roce 2005 dovezlo celkem 8.324,7 t za cenu
15,10 KČ za kg. Dovoz vzrostl o 158,9 % při snížení ceny o cca 60 %. Je s podivem, že se vejce dovážela zejména z Německa a to plných 2.558,9 t. Přitom Německo není v produkci vajec soběstačné a tudíž se jedná zřejmě o produkci vajec z jiných zemí EU. (zdroj komoditní studie ZIF vejce červen 2005 vydává SZIF).


                        
b) Tuzemská výroba konzumních vajec a vývoj farmářských cen


                        
V České republice je kapacita chovů s produkcí konzumních vajec kolem
5,5 mil. ks. Podle šetření, které provedla Českomoravská drůbežářská unie došlo meziročně k poklesu stavů nosnic k 1.7.2005 o plných 26 %. Setření se zúčastnila převážná většina rozhodujících chovů. Neověřená informace z povinného hlášení do ústřední evidence hovoří až o poklesu 33% proti stavu v roce 2004. O obdobných číslech hovoří i dodavatelé jednodenních kuřat. Je proto velmi reálné, že pokles stavů nosnic bude pokračovat v druhé polovině letošního roku a prvním čtvrtletí roku 2006.


                        
Meziročně došlo k poklesu farmářských cen z 1,76 Kč v červnu 2004 na 1,38 Kč v Červnu 2005 tj. o cca 22
%.


                        
Výsledkem tohoto vývoje je vysoká zadluženost našich producentů konzumních vajec, kteří platí po splatnosti faktury svým dodavatelů, zejména krmných směsí.


                        


Zastavily se investice do obnovy majetku a tím ztrácí podniky konkurenceschopnost, zej ména v produktivitě práce.V Praze dne 9. srpna 2005


 


Ing. František Novák


předseda dozorčí rady

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso