KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

20/07/05

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

 

Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

 

Příloha : Text vyhlášky [html ; 40094 bytů]

Zařazeno v Obnovitelné zdroje