KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro zemědělce – Zelená Nafta

27/07/05

Článek týkající se jednání AK ČR a Generálního ředitelství cel

AK ČR jednala s Generálním ředitelstvím cel o prokazování spotřeby zelené nafty.


Návrh zástupce AK ČR:– prokázat měsíčně či čtvrtletně nákup nafty
– prokázat měsíčně či čtvrtletně spotřebu nafty běžnými doklady účetní evidence
– doloži obdělávání pozemků čestným prohlášením pod kontrolou celní správy nebo zemědělské agentury,
– při plně obdělaných pozemcích uznat spotřebu nafty ve výši normativu bez dalšího prokazování

O dalším jednání a závěrech GŘC a MZe Vás budeme dále informovat.

Ludmila Holadová


předsedkyně představenstva


OAK Most

Zařazeno v Aktuality