KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Ministerstvo zemědělství a Povodí Ohře systematicky zlepšují ochranu před povodněmi

24/06/11

Zdroj: MZe ČR

ENVI požaduje zákaz skládkování

24/06/11

Zdroj: RNDr. Pavel Poc – poslanec EP za ČSSD

Zelenější veřejné zakázky?

22/06/11

Zdroj: RNDr. Pavel Poc – poslanec EP za ČSSD

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství

22/06/11

Zdroj: MZe ČR

Zemědělci mohou žádat o dotace na technologie snižující emise amoniaku

17/06/11

Zdroj: www.eagri.cz

Nedostatek vody stále větší hrozbou

17/06/11

Zdroj: www.pavelpoc.cz

Řasy jako zdroj energie

17/06/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Význam setých travních pásů pro zemědělskou krajinu

17/06/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Ministr Fuksa prosadil nová přísnější pravidla hospodaření pro boj s erozí

02/06/11

Zdroj: MZe ČR

EU chce postupovat důrazněji proti záboru zemědělské půdy

27/05/11

Zdroj: www.agronavigator.cz