KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Informační listy o standardech GAEC

21/07/11

Zdroj: MZe ČR

Výsledky činnosti České inspekce životního prostředí za rok 2010

14/07/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

EP našel způsob pro uvolnění peněz českým regionům zasaženým povodněmi v 2010

13/07/11

Zdroj: www.europarl.europa.eu/cs

Erozí ohrožená půda bude mít lepší péči a ochranu

13/07/11

Zdroj: MZe ČR

Česká republika se stala signatářem tzv. Nagojského protokolu

29/06/11

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Klimatické změny ovlivní zavlažování zemědělských ploch

24/06/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Ministerstvo zemědělství a Povodí Ohře systematicky zlepšují ochranu před povodněmi

24/06/11

Zdroj: MZe ČR

ENVI požaduje zákaz skládkování

24/06/11

Zdroj: RNDr. Pavel Poc – poslanec EP za ČSSD

Zelenější veřejné zakázky?

22/06/11

Zdroj: RNDr. Pavel Poc – poslanec EP za ČSSD

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství

22/06/11

Zdroj: MZe ČR