KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Informace Agrární komory ČR č. 25/2011

19/09/11

Výstupy z jednání k problematice 30% pokryvnosti v rámci GAEC 2; Budoucí SZP EU během polského předsednictví; Zhodnocení dopadů dosud diskutovaných variant zastropování; Problémy a perspektivy rozvoje zemědělství v Ruské federaci

Varování před katastrofickým dopadem klimatických změn na bezpečnost potravin

19/09/11

Zdroj: ÚZEI

Informace Agrární komory ČR č. 24/2011

13/09/11

Výsledky průzkumu rezervací připojení bioplynových stanic; Index nákladů na pěstování substrátů pro bioplynové stanice; Jednání s náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Martinem Červíčkem

Informace Agrární komory ČR č. 23/2011

09/09/11

Výstupy z výstavy Země živitelka 2011; Upřesnění ke standardu GAEC 2 – MEO

Globální potenciál biomasy

09/09/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Agrocenzus 2010

09/09/11

Zdroj: ČSÚ 26.8.2011

Výklad MŽP k pojmům "ochranná pásma vodních zrojů" (OPVZ)  versus "pásma hygienické ochrany" (PHO)

23/08/11

Zdroj: MŽP

Klimatické změny zodpovědné za sklizňové ztráty?

17/08/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Je snad půda v ohrožení?

16/08/11

Zdroj: AK ČR

Fotovoltaické rozčarování

02/08/11

Zdroj: www.ihned.cz