KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Příručka ochrany proti vodní erozi

04/10/11

Zdroj: MZe ČR

Fuksa: V prevenci před erozí se více opřeme o výsledky výzkumu

03/10/11

Zdroj: MZe ČR

Evropští vědci na mezinárodní konferenci EURAGRI na MZe řeší další směřování zemědělského výzkumu

30/09/11

Zdroj: MZe ČR

Strategie Evropské komise pro rok 2050 se zaměřuje na energetický sektor

30/09/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Jsou krávy hrozbou pro životní prostředí?

27/09/11

Zdroj: www.bio-info.cz

Varování před katastrofickým dopadem klimatických změn na bezpečnost potravin

19/09/11

Zdroj: ÚZEI

Informace Agrární komory ČR č. 25/2011

19/09/11

Výstupy z jednání k problematice 30% pokryvnosti v rámci GAEC 2; Budoucí SZP EU během polského předsednictví; Zhodnocení dopadů dosud diskutovaných variant zastropování; Problémy a perspektivy rozvoje zemědělství v Ruské federaci

Informace Agrární komory ČR č. 24/2011

13/09/11

Výsledky průzkumu rezervací připojení bioplynových stanic; Index nákladů na pěstování substrátů pro bioplynové stanice; Jednání s náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Martinem Červíčkem

Informace Agrární komory ČR č. 23/2011

09/09/11

Výstupy z výstavy Země živitelka 2011; Upřesnění ke standardu GAEC 2 – MEO

Globální potenciál biomasy

09/09/11

Zdroj: www.agronavigator.cz