KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Kritika energetického plánu EU

03/01/12

Zdroj: www.agronavigator.cz

Ministr zemědělství Bendl v Bruselu: Požadavek na povinné ozelenění…

24/11/11

Zdroj: MZe ČR

Množství obalových odpadů v EU se snižuje

24/11/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Země uživí 10 miliard lidí… za určitých podmínek

25/10/11

Zdroj: www.bio-info.cz

Pozvánka na XIV. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY

20/10/11

na téma: Udržitelné používání pesticidů a integrovaná ochrana rostlin

Výzkum oceňování biologické diversity půd

13/10/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Informace členům KIS ÚK č. 50/2011

05/10/11

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství

Informace členům KIS ÚK č. 49/2011

05/10/11

Výstupy z jednání k problematice 30% pokryvnosti v rámci GAEC 2

Příručka ochrany proti vodní erozi

04/10/11

Zdroj: MZe ČR

Informace členům KIS ÚK č. 45/2011

04/10/11

Novela vyhlášky č. 79/2007 Sb. a č. 75/2007 Sb.