KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Výzkum oceňování biologické diversity půd

13/10/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Informace členům KIS ÚK č. 50/2011

05/10/11

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství

Informace členům KIS ÚK č. 49/2011

05/10/11

Výstupy z jednání k problematice 30% pokryvnosti v rámci GAEC 2

Příručka ochrany proti vodní erozi

04/10/11

Zdroj: MZe ČR

Informace členům KIS ÚK č. 45/2011

04/10/11

Novela vyhlášky č. 79/2007 Sb. a č. 75/2007 Sb.

Informace členům KIS ÚK č. 47/2011

04/10/11

Upřesnění ke standardu GAEC 2 – MEO

Fuksa: V prevenci před erozí se více opřeme o výsledky výzkumu

03/10/11

Zdroj: MZe ČR

Strategie Evropské komise pro rok 2050 se zaměřuje na energetický sektor

30/09/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Evropští vědci na mezinárodní konferenci EURAGRI na MZe řeší další směřování zemědělského výzkumu

30/09/11

Zdroj: MZe ČR

Jsou krávy hrozbou pro životní prostředí?

27/09/11

Zdroj: www.bio-info.cz