KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělství

Informace o zemědělství

AKTUALITY

Oznámení chovatelům výkrmové drůbeže

26/10/05

Vydává KVS

Zařazeno v Veterinární správa

Informace chovatelům o nebezpečí vziku nákazy

26/10/05

Vydává KSV

Zařazeno v Veterinární správa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

14/10/05

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmivText s významem pro EHP

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky

Vyšší odhad úrody brambor a kukuřice

11/10/05

Odhady hektarových výnosů a produkce (září 2005)

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Předpokládaná nabídka obilovin pro intervenční nákup obilovin ze sklizně roku 2005

10/10/05

Žádáme Vás o nahlášení předpokladu nabídky obilovin k intervenčnímu nákupu.

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Červeně a modře zbarvené brambory

03/10/05

Článek ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Přehled Sbírek zákonů 09/2005

30/09/05

Přehled Sbírek zákonů 09/2005

Všichni výrobci krmiv podléhají od 1. ledna 2006 povinné registraci

20/09/05

Článek APIC

Co znamená pojem Cross-compliance

06/09/05

Nástroj pro zavedení minimálních standardů v oblastech ochrany veřejného zdraví (bezpečnost potravin), zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a v oblasti životního prostředí (ochrana půdy, vod, biodiverzity apod.)

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR

05/09/05

Program MZe ČR a Státní veterinární správa