KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákony ,vyhlášky

Zákony, vyhlášky

AKTUALITY

PRÁVNÍ NORMY A LEGISLATIVA EU

26/01/06

INTEGROVANÝ MANUÁL ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE  PRÁVNÍ PŘEDPISY CROSS-COMPLIANCE

SMĚRNICE RADY 2005/94/ES

20/01/06

Směrnice o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky

Přehled zákonů 10/2005

01/11/05

Přehled vydaných zákonů

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

14/10/05

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmivText s významem pro EHP

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky

Přehled Sbírek zákonů 09/2005

30/09/05

Přehled Sbírek zákonů 09/2005

Všichni výrobci krmiv podléhají od 1. ledna 2006 povinné registraci

20/09/05

Článek APIC

Co znamená pojem Cross-compliance

06/09/05

Nástroj pro zavedení minimálních standardů v oblastech ochrany veřejného zdraví (bezpečnost potravin), zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a v oblasti životního prostředí (ochrana půdy, vod, biodiverzity apod.)

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR

05/09/05

Program MZe ČR a Státní veterinární správa

Nařízení Komise (ES) č. 436/2005

16/06/05

Nařízení Komise (ES) č. 436/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky

Zákon č. 180/2005 Sb.

10/06/05

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)