KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prasata

prasata

AKTUALITY

Lepší využití krmiva

04/03/09

Eliminace stresových faktorů v průběhu výkrmu prasat může výrazně zlepšit využití jejich růstového potenciálu.

Zařazeno v Prasata, WELFARE

SMĚRNICE RADY 2008/120/ES

20/02/09

SMĚRNICE RADY 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (kodifikované znění)

Zařazeno v Prasata

Méně prasat v EU

21/10/08

Pokles produkce prasat v EU by v příštím roce měl dosáhnout 4 až 7 procent, ceny by měly zůstat vysoké.

Zařazeno v Aktuality, Prasata

Vyšší užitkovost v malých skupinách

02/10/08

Menší nabídka ustájovací plochy na jedno prase ve výkrmu měla negativní vliv na užitkovost a zdravotní stav jejich končetin, ale ne na mortalitu zvířat.

Zařazeno v Prasata, WELFARE

O welfare na jatkách

30/09/08

Zdroj: SVS ČR

Vitamin A může podpořit reprodukci prasnic

27/05/08

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Prasata, WELFARE

Alternativní metody krvavé kastrace selat

27/05/08

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Prasata, WELFARE

Cílené krmení březích a kojících prasnic

27/05/08

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Prasata, WELFARE

Využití vedlejších produktů zvyšuje zájem o enzymy

08/05/08

Prudké zvýšení nákladů na krmiva nutí výrobce a výživáře k většímu využívání  enzymů, které zlepšují trávení a adsorpci živin ve výživě prasat

Zařazeno v Prasata, WELFARE

Vliv hluboké podestýlky na užitkovost tržních prasat

08/05/08

Nejnovější trend ve výrobě vepřového masa je využívání alternativních výrobních postupů

Zařazeno v Prasata, WELFARE