KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Připomínky

Připomínky k zákonům

AKTUALITY

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

18/07/14

Zdroj: AK ČR

Ochrana zemědělského půdního fondu

08/07/14

Zdroj: AK ČR

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně – pro tzv. "Zelenou naftu"

25/06/14

Zdroj: AK ČR

NZ o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

28/03/14

Zdroj: AK ČR

Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

30/01/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 6/2014

Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe v roce 2013

22/02/13

Zdroj: MZe ČR

Monitoring europolance Hynka Fajmona – listopad 2012

16/11/12

Zdroj: Poslanecká kancelář Hynka Fajmona

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích – definitivní výsledky za rok 2009 a semidefinitivní výsledky roku 2010

01/12/11

Zdroj: ČSÚ, 30.11.2011

O budoucnosti Společné zemědělské politiky EU jednal s europoslanci ve Štrasburku náměstek Chmiel

17/05/11

Zdroj: www.eagri.cz

Podpora prosazování zákona č.114/1992Sb. „O ochraně přírody a krajiny“

05/09/05

Podpora prosazování zákona

Zařazeno v Aktuality, Připomínky