KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Připomínky

Připomínky k zákonům

AKTUALITY

NV o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření

13/02/15

Materiál k připomínkování do 20.2.2015

Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologického zemědělství

13/02/15

Materiál k připomínkování do 20.2.2015

Návrh NV o podmínkách provádění opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

13/02/15

Materiál k připomínkování do 20.2.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

13/02/15

Materiál k připomínkování do 25.2.2015

Návrh NV o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

13/02/15

Materiál k připomínkování do 20.2.2015

Novela zákona o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

05/12/14

Zdroj: AK ČR

Vyhláška o způsobu označování potravin

07/11/14

Zdroj: AK ČR

Novela zákona o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

07/11/14

Zdroj: AK ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

18/07/14

Zdroj: AK ČR

Zařazeno v Aktuality, Připomínky

Ministerstvo zemědělství využije institut předběžné tržní konzultace v rámci projektu "Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky"

18/07/14

Zdroj: MZe ČR