KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Legislativa

Zákony, vyhlášky, nařízení

AKTUALITY

Měření welfare ve stájích

05/01/07

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, WELFARE

VÝZVA pro provozovatele průmyslových, potravinářských a zemědělských podniků v ČR

04/01/07

Informace a konzultace podává Ing. Blahoutová,
tel. 475 657 151,
IPCC – KÚ ÚK odbor ŽP,

Zdroj: MZe

Změny v předpisech o přepravě zvířat

14/12/06

Zdroj: ÚZPI

Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích

13/12/06

Zdroj: ÚZPI

Informace o postupu projednávání změny zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách

30/11/06

Zdroj: AK ČR

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1406/2006

26/09/06

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Zařazeno v Skot

UPOZORNĚNÍ na Zákon 311/2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích

22/09/06

Zdroj: MV ČR

Přehled změn právních předpisů od 31.7.2006 do 7.8.2006

10/08/06

Informace KIS ÚK č. 33/2006

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky

Ochrana majetkových práv zaměstnavatele v novém zákoníku práce

18/07/06

Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č 1698/2005

13/07/06

Politika rozvoje venkova by měla doprovázet a doplňovat politiku podpory trhu a politiku podpory příjmů v rámci společné zemědělské politiky, a přispívat tak k dosahování cílů této politiky stanovených ve Smlouvě.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky