KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Komodity

Obiloviny

AKTUALITY

Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny

16/02/06

Zdroj : AK ČR

Zařazeno v Komodity

POPTÁVKA OBILÍ

13/01/06

POPTÁVKA OBILÍ

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny

28/11/05

Zpráva z 1962. jednání ŘVO ze dne 17.11.2005

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Základní informace o přejímání obilovin pri intervenčním nákupu obilovin ze sklizně 2005

04/11/05

Vydává: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Vyšší odhad úrody brambor a kukuřice

11/10/05

Odhady hektarových výnosů a produkce (září 2005)

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Předpokládaná nabídka obilovin pro intervenční nákup obilovin ze sklizně roku 2005

10/10/05

Žádáme Vás o nahlášení předpokladu nabídky obilovin k intervenčnímu nákupu.

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Červeně a modře zbarvené brambory

03/10/05

Článek ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Zpráva z jednání členů Družstva Agroodbyt ČR

05/09/05

Zpráva ze dne 25.8.2005

Zařazeno v Aktuality, Komodity

Informace vedení AK ČR – žňové informace č. 12

24/08/05

Informace žně 2005

Zařazeno v Komodity

Výstavba a rekonstrukce skladů obilovin

22/08/05

Stručná informace ze semináře – 16.8.2005

Zařazeno v Komodity